Hoppa till sidans innehåll

Mötesdokument


Här hittar ni protokoll och andra dokument från Höstmöten och Årsmöten så fort dokumentenn blir tillgängliga, samt underlag till kommande möten.

Dokumenten kan vara rensade från vissa personuppgifter.


Höstmöte 2020

Protokoll 2020 PDF.

Verksamhetsplan 2021. PDF

Budget 2021 sammandrag. PDF

 

Årsmöte 2020

Protokoll Årsmöte NSS 2020

Brev om uppskjutet Årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Resultat och balansräkning 2019

Revisonsberättelse avseende 2019

Proposition - Karlsro

Motioner

Höstmöte 2019
Protokoll
Föredragningslista
Verksamhetsplan 2020
Budget 2020
Motion
Proposition 

Årsmöte 2019
Protokoll
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2018
Resultat och balansräkning 2018

Höstmöte 2018
Protokoll
Föredragningslista
Verksamhetsplan 2019
Budget 2019
Motion

Årsmöte 2018
Protokoll
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2017
Resultat och balansräkning 2017

 

Höstmöte 2017

Höstmötesprotokoll
Föredragningslista
Verksamhetsplan 2018
Budget 2018
Framställan från styrelsen om belåning av Flaten för utbyggnad av bryggor
Framställan från styrelsen om utökade nattvaktsrutiner
Motioner

 

 

Årsmöte 2017

Protokoll från årsmötet
Föredragningslista 
Verksamhetsberättelse 2016
Balans- och resultaträkning 2016
Bilaga ekonomi

 

 

Höstmöte 2016
Protokoll från höstmötet 2016
Föredragningslista 
Verksamhetsplan 2017
Budget 2017
Framställan från styrelsen om utökade nattvaktsrutiner

Årsmöte 2016
NSS årsmöte 2016

Höstmöte 2015
NSS höstmöte 2015

Extra medlemsmöte 19 maj 2015

Kallelse med information
Mötesprotokoll

Årsmöte 2015
NSS årsmöte 2015
Bilaga 3 Info om vinteruppläggning
Bilaga 4 Ordningsregler för Klubbhamnen

Höstmöte 2014
NSS höstmöte 2014 
Bilaga 1c Funktionärer 2015
Bilaga 2 Kalendarium 2015
Bilaga 3 Motion
Bilaga 4 Nya bryggavgifter 2015 
Bilaga 6 NSS vinteruppläggning i framtiden

Årsmöte 2014

NSS årsmöte 2014

Höstmöte 2013

NSS Höstmöte 2013
Föredragningslista HM 2013
Bilaga 2 Funktionärer 2014
Bilaga 4 Styrelsens förslag avgifter 2014
Bilaga 5v2 Budget 2014
Bilaga 6 Info från styrelsen 

Årsmöte 2013

NSS Årsmöte 2013.pdf
Bilaga 2 ÅM 2013 Årsredovisning 2012 sammandrag.pdf
Bilaga 7 ÅM 2013 Propositioner från styrelsen.pdf
Bilaga 8 ÅM 2013 Motioner.pdf
Bilaga 9 ÅM 2013 Information från styrelsen.pdf 

Höstmöte 2012

NSS Höstmöte 2012.pdf
Bilaga 2 HM 2012 Funktionärer.pdf   (Funktionärer för 2013)
Bilaga 3 HM 2012 Kalendarium.pdf    (Kalendarium för 2013)
Bilaga 4 HM 2012 Avgifter.pdf          (Avgifter för 2013)
Bilaga 5 HM 2012 Styrelsens förslag klubbhus.pdf
Info från styrelsen HM 2012.pdf
Ritning nytt klubbhus (pdf)

Årsmöte 2012

NSS Årsmöte 2012.pdf
Info från styrelsen ÅM 2012.pdf

Höstmöte 2011

NSS Höstmöte 2011.pdf

Årsmöte 2011

NSS Årsmöte 2011 webbversion.pdf
Info från styrelsen

Höstmöte 2010

NSS Höstmöte 2010 webbversion.pdf
Funktionärer 2011

Årsmöte 2010

NSS Årsmöte 2010 webbversion.pdf 

Höstmöte 2009

NSS Höstmöte 2009 webbversion.pdf

Årsmöte 2009

NSS Årsmöte 2009 webbversion.pdf

Höstmöte 2008

Saknas

___________________

    NSS på Facebook
___________________

 

    NSS 100 år   

      Firas med:

   Klubbmästerskap

     Jubileumsbok

 ____________________________

Vinterplats för din båt
Norrtälje SS har några vinterplatser kvar i Karlsro. Pelarkranen lyfter max 10 ton. Spolplattor med högtryck. El och vatten finns vid båtarna.

Mer information

____________________________

Länkarna nedan går till externa sidor


     Vi finns i Norrtälje

________________________________


blobid0.png

blobid1.png

____________________________

 Räknaren nollställd 2021-02-08

 besöksräknare  

Postadress:
Norrtälje SS - Segling
Box 133
76122 Norrtälje

Besöksadress:
Villagatan 2B
76140 Norrtälje

Kontakt:
Tel: 017615226
E-post: kansli@norrtaljess.s...

Se all info