Hoppa till sidans innehåll

Arbetsplikt


Om arbetsplikten i NSS 

Vilka medlemmar omfattas av arbetsplikt och vilka regler gäller?
Alla enskilda medlemmar från 25 t.o.m. 64 år och familjs huvudmedlem från 25 t.o.m. 64 år omfattas av arbetsplikt om tre timmar per år. Om arbetsplikten inte genomförs utgår en arbetsavgift på 200 kr per timme och år (max 600 kr per år). 

Om du som arbetspliktig medlem inte har möjlighet att utföra din arbetsplikt, men vill undvika att betala arbetsavgift, kan du låta en familjemedlem eller annan medlem göra arbetet. Detta ska då överenskommas med arbetsledaren/sektionschefen innan arbetet startas. 

Genomförda arbetstimmar rapporteras av respektive sektionschef till kansliet. Ej genomförda arbetstimmar faktureras efter årets slut.

 

Vilka arbeten finns och hur gör du för att få en lämplig uppgift?
Det är inom sektionerna som det huvudsakliga arbetet utförs och där finns uppgifter av de mest skiftande slag och vid olika tidpunkter under året. Här följer några exempel. 

  • Underhåll och reparation av hamnanläggningar, byggnader och bryggor, både på Flaten och i Norrtälje (Fastighetssektionen, Hamnsektionen)

  • Underhåll av varvets maskinpark och anläggningar. Funktionär vid sjösättning och torrsättning. (Varvssektionen)

  • Under seglingssäsongen behövs det ledare som lär barn och ungdomar att segla och vid kappseglingar krävs det funktionärer av olika slag. (Ungdomssektionen, Segelbåtssektionen)

  • Matlagning och servering mm vid fester och möten. (Klubbmästaren)

  • Produktion och distribution av nyhetsbrevet På Läns och medlemsmatrikeln. Anordnande av informationsträffar. (Info- och utbildningssektionen) 

Tidpunkterna för en del återkommande aktiviteter hittar du i kalendariet och i kalendern, som båda finns på hemsidan. Vissa arbeten, som kräver att många deltar, annonseras ut på hemsidan, t ex vid lucköppning och luckstängning på Flaten och arbete med mastställen i klubbhamnen. 

Du väljer vilken typ av arbete du vill åta sig och tar kontakt med en lämplig sektion och anmäler ditt intresse för att få arbetsuppgifter, eller kanske för att bli medlem i sektionen. Har du utfört dina uppgifter (minst 3 timmar/år) som funktionär i en sektion så räknas detta som utförd arbetsplikt.

___________________
Facebook
NSS
Seglingssektionen
Veteranerna
Flaten
___________________

   Vinterplats för din båt
Vi kan lyfta med masten på!
På grund av efterfrågan kommer Norrtälje SS att utöka antalet vinteruppläggningsplatser i Karlsro (Rosättra). Pelarkranen lyfter 10 ton. Spolplattor med högtryck. El och vatten finns vid uppställningsplatserna.

Mer information

_____________________________

Externa länkar till några sponsorer
______________________________

blobid0.png

Avlopp på Flaten

blobid1.png

____________________________

Hjärt-lungräddning

imagecbmv.png
______________________________

image8gmce.png
Vi finns i Norrtälje
____________________________

 Räknaren nollställd 2021-12-31

 besöksräknare  

Postadress:
Norrtälje SS - Segling
Villagatan 2B
76140 Norrtälje

Besöksadress:
Villagatan 2B
76140 Norrtälje

Kontakt:
Tel: 017615226
E-post: kansli@norrtaljess.s...

Se all info